advertenties


Nieuws
Posthumus in het nieuws
Actueel nieuws
 

Juli 2006
Woede over onderzoek Posthumus
29 juli 2006, www.volkskrant.nl.
AMSTERDAM - Het besluit van het Openbaar Ministerie om de zogeheten Enschedese Ontuchtzaak voor te leggen aan de commissie-Posthumus II, heeft de woede gewekt van slachtoffers en hun familieleden. Ze zijn boos omdat de zaak hierdoor wordt opgerakeld.
De commissie-Posthumus II doet onderzoek naar vermeende justitiële dwalingen. De eerste zaak die nader wordt bekeken is die van Hennie K. (52). Hij is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs, vanwege seksueel misbruik van zes buurtkinderen en twee dochters, in de jaren negentig. Zijn zaak is aangemeld door rechtspsycholoog Hans Crombag, die vindt dat de politie grote fouten heeft gemaakt tijdens verhoren.
De zaak wordt niet helemaal doorgelicht. De commissie beoordeelt alleen of de rechter beschikte over alle relevante informatie. Het onderzoek kan leiden tot heropening van de zaak.
De slachtoffers van K. vinden het vreselijk dat hun zaak opnieuw in de belangstelling staat, zegt hun advocaat Agathe van Bon-Moors. ‘Hier is niet alleen het belang van verdachten aan de orde. Er zijn heel veel slachtoffers die erg geleden hebben en nog steeds lijden. Als de Hoge Raad heeft gesproken, is een strafzaak klaar. Dan moet die niet op ondergeschikte punten worden opgerakeld.’
De advocaat is overtuigd van de schuld van K. ‘Het misbruik is bewezen. Politie en justitie hebben buitengewoon zorgvuldig gewerkt. Daarom vind ik dat justitie en de media moeten oppassen met het in de openbaarheid brengen van deze zaak. Want het nieuwe onderzoek zal niet leiden tot herziening van de veroordeling. Daarvan ben ik overtuigd.’
‘Ik kan me voorstellen dat de commissie-Posthumus II is ingesteld, na de fouten in de Schiedammer Parkmoordzaak. Maar in die zaak was er duidelijk een andere dader. En toen ging het om een moord. In zo’n zaak heb je objectief bewijs. Misbruik is moeilijker te constateren, omdat er in principe nooit een derde persoon naast staat. Het is niet reëel om te zeggen: bewijs in zedenzaken moet honderd procent waterdicht zijn. Nee, het moet wettig en overtuigend zijn. Dat is zo, in deze zaak.’


Daar waar verzetsmensen werden gemarteld of gedood
28 juli 2006, weblogs.nrc.nl.
Aangekomen in Groningen, biedt de plaatselijke VVV ons direct twee vrijkaartjes voor de Martinitoren aan, plus een rondleider die ons vanaf de trans Groningen kan beschrijven.
De ontvangst in de toren, de blauwe lucht en een zonovergoten Grote Markt aan onze voeten maken dat Groningen in onze monopoly-rondgang niet meer kan verliezen. Natúurlijk moet de Grote Markt op het bord blijven, vindt ook mijn compagnon, die met een meegebracht verrekijkertje de dames van het beachvolleybaltournooi op het marktplein in de gaten houdt. Het plein is druk en gezellig en wekt, met of zonder beachvolleybal, een vrolijke aanblik van bovenaf. Dat zal in 1941 niet anders zijn geweest.
Dat ligt iets genuanceerder. De Markt, zo beschrijft rondleider Jelte Posthumus, wordt door sommige oudere toeristen gemeden. Op de plaats waar nu studentenvereniging Vindicat huist, was in de oorlog namelijk het noordelijke hoofdkwartier van de Duitse Sicherheitsdienst (SD) gevestigd. Tientallen verzetsmensen werden hier gemarteld of kwamen aan hun einde, zoals de Groningse verzetsheld Caspar Naber, die uit een raam sprong om aan foltering te ontsnappen. Aan het einde van de oorlog is de oostkant van het plein door de Geallieerden totaal in puin geschoten: de Duitsers wisten niet van wijken.
Rondom is aan de architectuur af te lezen waar zich Duitse soldaten hadden verschanst. Veel gebouwen zijn in jaren-50 architectuur opgetrokken, wat hier en daar een stijlbreuk oplevert met de Hollandse geveltjes eromheen. Dominant zijn het negentiende-eeuwse stadhuis op het midden van de Markt, en de Martinitoren, die de oorlog overleefde omdat die van 1936 tot 1948 in de steigers stond. Een geluk bij een ongeluk: de Grote Markt zonder Martinitoren is onbestaanbaar.
Tussen de gevels vinden we vooral veel voet-, terras- en marktgangers. De markt zelf is er ‘van oudsher’ op dinsdag en zaterdag – niemand weet precies hoe lang deze traditie al bestaat. Misschien al uit de oudste Groningse tijden, toen de Grote Markt een brink was met rondom boerderijen. Het stamt in elk geval uit de tijd dat de Grote Markt nog Brede Merckt genoemd werd. Stukken van het huidige plein waren toen bekend onder een eigen naam. Verdwenen namen als een Botermarkt (tussen Gelkinge- en Herestraat), een Slagtersriepe (zuidzijde bij de Doelen) en een Koornplein wijzen op de handel die er gedreven werd. Het laat een geschiedenis zien van steeds verdere expansie en belangrijkheid van de Grote Markt.
Staat er toch nog een echte brink op het monopolybord.


Studiecentrum Rechtspleging gaat actueel met nieuwe cursus over tunnelvisie ivm Commissie Posthumus
Meer ervaren leden rechterlijke macht ook op cursus

24 juli 2006, www.juridischdagblad.nl.
De cursussen zijn eveneens voor meer ervaren advocaten. De nieuwe programma-gidsen Gerechten en Openbaar Ministerie voor het cursusjaar 2007 zijn uit.
Twee gidsen met honderden opleidingsactiviteiten speciaal gericht op medewerkers bij ZM (zittende magistratuur, red.) en OM.
Cursussen waar praktijk en theorie samen vallen en waarmee meesterschap vakmanschap wordt, belooft het Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen in de aankondiging.
Commissie Posthumus
Voor 2007 heeft SSR geanticipeerd op de vele nieuwe ontwikkelingen gaande binnen de rechterlijke macht. Zo zal er meer aandacht worden gegeven aan de meer ervaren leden van de rechterlijke macht. Bevindingen van de Commissie Posthumus zijn verwerkt in de inhoud van diverse cursussen.
De nieuwe cursus met de opvallende titel Wie wat vindt heeft niet goed gezocht gaat bijvoorbeeld over het proces dat kan leiden tot tunnelvisie. Nieuwe en vernieuwde cursussen beantwoorden zo nog meer aan de brede behoefte aan uitbreiding van kennis en vaardigheden.
In de gidsen zijn nieuwe en vernieuwde cursussen nu eenvoudiger te herkennen en eveneens nieuw is een prijsoverzicht van de cursussen, inspelend op een lang geuite wens vanuit de rechterlijke organisatie.
Veel cursussen zijn ook toegankelijk voor de advocatuur.


Tullepetaonen zijn niet aan te slepen
www.bndestem.nl/roosendaal.
Donderdag 20 juli 2006 - ROOSENDAAL – Wie nog in het bezit wil komen van een zilveren Tullepetaonbedel, moet er snel bij zijn. Want het loopt inmiddels storm bij hobby-atelier De Eekhoorn. „Ik ben er al bijna doorheen.“
Afgelopen dinsdagavond, toen het atelier een uurtje open was, stond er een lange rij voor de deur. Tientallen Roosendalers kwamen langs om het kleinood aan te schaffen. Ook de telefoon stond roodgloeiend. „Op een gegeven moment heb ik het antwoordapparaat er maar op gezet, want de telefoon bleef maar gaan“, zegt Inge Braat van De Eekhoorn.
Braat lift mee op de bedelarmbandenrage. Eerder liet ze al een bedel in de vorm van een eekhoorn maken, nu kwam ze op het idee ook de Tullepetaon aan te bieden. „Ik heb er 120 laten maken in China, maar er zijn er nog maar een stuk of twintig over. Inmiddels heb ik de volgende bestelling de deur uitgedaan. Het duurt echter ongeveer twee maanden voordat ik ze binnen heb.“
Gisteren kwamen nog vijftien mensen hun gereserveerde exemplaren ophalen. Vanavond is het atelier van zeven tot acht open. „Mochten ze op zijn, kunnen mensen ze uiteraard bestellen. Maar ze zullen dan wel wat geduld moeten hebben.“
Braat heeft overigens ook diverse reacties gehad van enthousiaste carnavalsvierders. Ook prins carnaval Olav Posthumus belde vanaf zijn vakantieadres.
„Zelfs een aantal Krabben heeft contact opgenomen. Zullen wel Roosendalers zijn geweest die naar Bergen op Zoom zijn verhuisd.“
De Eekhoorn zit aan de Sportstraat 9. Na vanavond is het atelier voorlopig dicht, maar het is wel mogelijk telefonisch (0165- 571713) een afspraak te maken.


‘Alleen dossierkennis is te weinig’
www.volkskrant.nl. 19 juli 2006
Interview Van onze verslaggever Menno van Dongen
AMSTERDAM - Justitie moet vermeende gerechtelijke dwalingen goed onderzoeken, vindt advocaat Knoops. Als het ophoudt bij dossiers lezen, is dat slechts de schone schijn ophouden. En is elk nieuw onderzoek een fopspeen.
De werkwijze van de commissie Posthumus II, die omstreden veroordelingen onderzoekt, moet veranderen. De commissie die is ingesteld na het debacle van de Schiedamse Parkmoord, leest in beginsel alleen dossiers. Dat is volstrekt onvoldoende; er moet zelfstandig nieuw onderzoek worden gedaan. Als dat niet gebeurt, heeft de ‘twijfelcommissie’ weinig toegevoegde waarde.
Dat vindt Geert-Jan Knoops, advocaat van tbs’er Hennie K. (52), die vrijdag hoorde dat de commissie zijn zaak opnieuw zal bekijken. K. is in 2000 veroordeeld voor seksueel misbruik van acht kinderen, onder wie zijn eigen dochters.
Hoe reageerde uw cliënt op het nieuws?
‘Heel verheugd. De commissie heeft twaalf andere zaken afgewezen. Dat zijn veroordeling als enige eruit is gelicht, is veelzeggend. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de zaak wordt heropend.’
K. zit in een tbs-kliniek. Hij komt net uit de gevangenis, waar hij eerder twee zelfmoordpogingen heeft gedaan.
Hoe is het met hem?
‘Het is voor mijn cliënt nog steeds heel zuur dat het gerechtshof destijds niet luisterde naar deskundigen van het KLPD, Korps landelijke politiediensten. Zij verklaarden onder ede dat grote fouten zijn gemaakt tijdens verhoren van de vermeende slachtoffers. Ook professor Crombag had forse kritiek op het onderzoek. Toch is K. veroordeeld! Dat is bijna onverteerbaar.’
Misschien had K. de schijn tegen? Hij zou verslaafd zijn geweest aan alcohol, zijn kinderen zijn eerder uit huis geplaatst en hij probeerde ooit een woning in brand te steken.
‘Het feit dat iemand mogelijk gewelddadig is, of een niet al te prettig karakter heeft, zegt niets over dit soort seksuele delicten. Dat blijkt wel uit de Parkmoord. De onschuldige man die daarvoor is veroordeeld, Kees B., had een beladen verleden. Dus zeiden ze dat hij wel de dader moest zijn. Je ziet hoe gevaarlijk dat is.’
Nu komt er een nieuw onderzoek. Heeft K. daar iets aan?
‘Dat ligt eraan. In beginsel is de taak van de commissie Posthumus II beperkt: ze doen dossieronderzoek en spreken normaliter geen getuigen of deskundigen. In de zaak Hennie K. kijken ze alleen of de rechter destijds alle relevante informatie had. Over een paar maanden komen ze met een advies aan hun opdrachtgever: het college van procureurs-generaal. Het OM beslist wat dan gebeurt. Daarna oordeelt eventueel de Hoge Raad.
Dat roept allerlei vragen op. Hoe onafhankelijk is deze commissie? Wat is de status van hun advies? Als ze alleen het dossier lezen, betwijfel ik of dat – in juridische zin – nieuwe feiten kan opleveren. Toch heb je die nodig om een zaak heropend te krijgen.’
Wat moet er gebeuren?
‘Ik mag hopen dat de mensen van Posthumus II de zaak van Hennie K. gebruiken om hun grenzen te verleggen. Inmiddels heb ik de commissie schriftelijk verzocht vier mensen te interviewen. Het gaat om de twee deskundigen van het KLPD, professor Crombag en een gedragsdeskundige, die destijds was ingeschakeld door justitie: de heer Emmelkamp. Ook hij heeft geen goed woord over voor de werkwijze van het OM. Als de commissie deze mensen niet spreekt, krijgen ze geen goed beeld. Hoe kunnen ze dan in godsnaam deze zaak evalueren?’
Als de commissie zich houdt aan haar beperkte bevoegdheden, is elk nieuw onderzoek dan een fopspeen?
‘Ja. Dan zou het niet meer zijn dan een veredelde leescommissie. De zaak-K. is complex. Je zal buiten het dossier om onderzoek moeten doen. Anders is dit slechts een doekje voor het bloeden voor de buitenwereld.’


Tweede dag de zwaarste maar niet de saaiste
www.gelderlander.nl/maasenwaal.
Dinsdag, 18 juli 2006 - BEUNINGEN - De Vierdaagse - wandelaars krijgen woensdag in Beuningen muzikaal gezelschap. Een groep doedelzakspelers loopt een eindje met het legioen mee.
Beuningen heeft er dit jaar veel aan gedaan om het imago van de tweede dag van de Vierdaagse te veranderen. De woensdag staat bekend als de zwaarste en de saaiste etappe van de wandelmars. Om dit te doorbreken, zijn er in Beuningen en Weurt meer activiteiten dan anders op poten gezet. Het mag dan nog steeds de zwaarste dag zijn, maar geen saaie. Aan Beuningen zal het niet liggen.
Henk Posthumus ontvangt de wandelaars al vanaf negen uur bij de gemeentegrens met zijn Roadshow.
Het Thorbeckeplein is morgen het bruisend hart van Beuningen. De parkeerplaats is omgetoverd tot één groot terras. Ook kinderen komen hier volop aan hun trekken. Er staat een springkussen. Ze kunnen zich laten schmincken en er is een poppenkast.
Meelopend burgemeester van Beuningen Huub Zijlmans heet de wandelaars welkom in de officiële ontvangsttent van de gemeente en de Harten 4 groep op het Thorbeckeplein. Hij vertrekt extra vroeg om zoveel mogelijk lopers te kunnen begroeten.
Halverwege de Burgemeester Gerardtslaan is de sfeer minder plichtmatig. Daar spelen de muzikanten van de dweilorkester De Volle Blaos en De Kneuzedeukers het wandellegioen toe.
Even verderop op de kruising met de Houtduiflaan krijgen de lopers een op hun sport geënt steuntje in de rug. Kunst en Volharding uit Beuningen en een Millitaire Kapel spelen marsmuziek.
Bij het zwembad staat de wandelaars weer een ander genre te wachten. Net als vorig jaar speelt Bar Waoh meedeiners.
Rond 11.00 uur voegen de muzikanten van Batavorum Drums & Pipes zich vanaf de kruising Wilhelminalaan en Trajanussingel, tussen de wandelaars. Zij lopen de route af tot aan het zwembad en zullen op verschillende punten even een serenade te brengen.
In Weurt bij Café Hanneke wordt het legioen muzikaal toegespeeld door dweilorkest Eigenwies, en in de buurt van de ARN door het militaire korps DfKLu en fanfare NAG. Ook daar kunnen belangstellenden de lopers aanmoedigen vanaf een terras.
Na de bonte muziekcarrousel in Beuningen en Weurt wacht de lopers dan nog een warm onthaal in Nijmegen en zit de zwaarste dag van de Vierdaagse er op.


Bezoekers genieten van open tuinen
www.bndestem.nl/moerdijk.
Door Gonny Hendrikx
Maandag 17 juli 2006 - KLUNDERT – Iedereen die van tuinen houdt, kon zaterdag in Klundert aan zijn trekken komen. Drie tuinen waren opengesteld voor publiek, twee op de Noordschans en een in Klundert zelf.
De tuinen zijn alledrie heel verschillend. De tuin van René en Marian van Vlimmeren aan de Zweedsestraat in Klundert hangt vol met fuchsia’s, waarvan sommige meer dan twee meter hoog zijn. Daarnaast staat er ook nog een veertigtal rozen in alle soorten en maten.
Voor de Van Vlimmerens was het de derde keer dat zij hun tuin openstelden voor publiek, maar ook de laatste keer. „Het is zoveel werk om alles mooi te houden“, vertelt het echtpaar. „We zijn gisteravond tot elf uur bezig geweest om alles klaar te hebben voor vandaag. Zeker met dit warme weer is het moeilijk om de planten mooi te houden. Als we nog een keer een open tuin houden, doen we dat in juni. Dan komen onze planten beter uit.“
De mensen, die zaterdag door de tuin aan de Zweedsestraat wandelden, konden genieten van prachtige fuchsia’s, rozen en andere planten. Overal waren zitjes gemaakt, waar de bezoekers konden neerstrijken om te genieten van de bloemenpracht.
Aan de Noordschans stonden de poorten van twee tuinen wagenwijd open. In de tuin van Arie en Truus Backer, waar vijfhonderd fuchsia’s, passieflora’s en kuipplanten te bezichtigen waren, was het de hele dag een drukte van belang. Hier waren ook leden van de Zeeuwse folkloregroep Walacra uit Veere aanwezig, die op ambachtelijke wijze boterbabbelaars bakten.
Iets verderop, bijna aan de jachthaven Noordschans, ligt de cottagetuin De Schanse Dijktuin van Coby en Meint Posthumus. De tuin bestaat uit vier tuinkamers, die met elkaar verbonden zijn door paadjes en laantjes. Iedere kamer heeft een vijver met daarin een groot aantal planten. De tuin bevat ongeveer vijfhonderd planten waaronder een vijftigtal clematissen, een collectie salvia’s, persicaria’s en sedum, veel fruitbomen en bijzondere houtgewassen. Ook deze tuin staat vol met zitjes waar de bezoekers, net als in de andere tuinen, met een kopje koffie of thee en een plakje eigengemaakte cake konden genieten van de tuin.
Kopen
In de tuin was ook een plaatsje ingeruimd voor keramiste Lia Romijn en voor Joke Kannekens met haar op kruiden gebaseerde producten. De bezoekers konden niet alleen kijken naar al het fraais wat de tuin te bieden had, ze konden ook planten kopen. Van die gelegenheid werd druk gebruikgemaakt.
Cottagetuin De Schanse Dijk is ook na zaterdag te bezoeken. „Iedereen die zaterdag niet kon en de tuin toch graag wil zien, moet even bellen naar tel. 0168- 404274“, zegt Coby Posthumus. „Ik leid ze graag rond. Ook groepen tot 25 personen zijn van harte welkom.“


Veel twijfels over politieverhoren in ontuchtzaak
ACHTERGROND Van onze verslaggever Menno van Dongen
17 juli 2006, www.volkskrant.nl.

AMSTERDAM - Tbs’er Hennie K. heeft weer hoop. Zijn veroordeling wordt opnieuw bekeken door een commissie, werd vrijdag bekend. Deskundigen vinden dat de politie grote fouten heeft gemaakt.
De nachtmerrie van Hennie K. begint in 1999. Dan maakt de politie in Enschede bekend dat zijn dochters, Deborah (11) en Melissa (13), tientallen kinderen seksueel hebben misbruikt. Na de arrestatie van de meisjes ontstaat grote onrust. Ouders van bijna tachtig kinderen doen aangifte. De slachtoffers variëren in leeftijd van 2 tot 9 jaar. Het misbruik zou al jaren aan de gang zijn. De zusjes worden schuldig bevonden.
Het wordt erger. K., zijn vrouw en zijn zwager worden gearresteerd. Ze hebben de meisjes misbruikt en opgejut, denkt de politie. Dat zou de enige logische verklaring zijn voor hun seksueel agressieve gedrag.
Hoewel alle betrokkenen ontkennen, geven de rechercheurs niet op. Na twintig verhoren geven de meisjes toe dat ze zijn misbruikt en werden gestimuleerd om hetzelfde te doen met andere kinderen. Ook tientallen buurtkinderen worden ondervraagd. Met succes. Ze beschuldigen, soms na flink aandringen, de volwassenen van ontucht. Hennie K. en de anderen worden veroordeeld voor verkrachting en aanranding.
Een jaar later, tijdens het hoger beroep, wordt openlijk kritiek geuit op de verhoren. Deskundigen van een ander politiekorps noemen de ondervragers van de meisjes ‘vooringenomen’. Een gedragsdeskundige bekritiseert de verhoren van de buurtkinderen.
De grootste criticus is rechtspsycholoog Hans Crombag. Hij analyseert de geluidsbanden van de verhoren van de meisjes en concludeert dat hun verklaringen niet geloofwaardig zijn. De politie ging veel te ver, vertelt hij bij het gerechtshof in Arnhem. Het ergste is dat de verklaringen van de zusjes zijn voorgezegd door rechercheurs; ze hoefden alleen maar ‘ja’ te zeggen. Dat is riskant, omdat kinderen denken dat politiemensen altijd de waarheid zeggen.
Het hof is niet onder de indruk van de kritiek. De veroordeling van de ouders en de oom van Deborah en Melissa wordt in 2002 bevestigd.
Nu wordt de zaak opnieuw onderzocht door een commissie die omstreden veroordelingen onder de loep neemt, de zogeheten commissie-Posthumus II. Alleen de veroordeling van Hennie K. komt hiervoor in aanmerking, omdat de anderen hun straf al hebben uitgezeten. K. zit nog in een tbs-kliniek.
Het probleem is dat de commissie niet uitvoerig kan ingaan op de verhoren van zijn dochters. Die zijn in strikt juridische zin niet meer van belang, omdat er al over is gediscussieerd bij het hof. In het nieuwe onderzoek wordt alleen beoordeeld of de rechter beschikte over ‘alle relevante informatie’.
Er zijn aanwijzingen dat het strafdossier in de zaak-K. niet volledig is. In 1999 heeft de politie met tientallen buurtkinderen gesproken. Slechts zes ontuchtzaken werden bewezen geacht, omdat verhoren van veel andere slachtoffertjes niet in het dossier zaten. Misschien wilden mensen van politie of justitie voorkomen dat de rechter wist wat er tijdens die verhoren was gebeurd. De commissie gaat proberen dit te onderzoeken.
Rechtspsycholoog Crombag is altijd blijven twijfelen aan de veroordeling. Hij heeft de zaak aangemeld bij de commissie Posthumus II en is blij dat de veroordeling opnieuw wordt bekeken. Hij wil geen commentaar geven, om de commissie niet voor de voeten te lopen.
Vorig jaar sprak Crombag wel over de zaak, in de Volkskrant. Het lijkt onlogisch dat tientallen kinderen verzinnen dat ze zijn misbruikt, maar toch is dat verklaarbaar, zei hij. ‘Als buurtbewoners van politie en pers horen dat er iets is gebeurd, krijgen ze angstige vermoedens. Daar wordt veel over gesproken in een buurt. Dan kan men elkaar gaan geloven. Kinderen worden daardoor beïnvloed.’
Een bijkomend probleem is dat te snel werd aangenomen dat er een kern van waarheid zat in de verhalen over misbruik. ‘Er was een jongetje dat verklaarde dat er een stuk van zijn piemeltje was afgesneden. Dat klopte niet, tenzij het weer was aangegroeid. Toch werd bewezen geacht dat hij was misbruikt.’


Commissie-Posthumus II:
Zedenzaak uit 2002 opnieuw onderzocht
15 juli 2006, www.nrc.nl.

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 15 juli.
Een omvangrijke zedenzaak uit 2002 wordt voorgelegd aan de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken, de zogeheten commissie-Posthumus II. Het is de eerste keer dat deze commissie onderzoek doet.
Het gaat om de zaak van de zusjes Melissa en Deborah uit Enschede. Jarenlang maakten zij zich schuldig aan seksueel misbruik van jonge kinderen uit hun buurt. Hun 52-jarige vader, Hennie K., werd in 2002 door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Hij zou zijn dochters hebben aangezet tot misbruik en de meisjes zelf samen met zijn vrouw en zwager hebben misbruikt.
Hennie K. heeft het misbruik altijd ontkend. De politie had geen technisch bewijs in de vorm van sporen of DNA-materiaal. Zijn veroordeling was vooral gebaseerd op de verklaringen van de misbruikte kinderen en van zijn dochters. Al bij de behandeling van de zaak voor het gerechtshof in Arnhem in 2001 verklaarden experts in verhoortechnieken dat de wijze waarop de zusjes waren verhoord „onethisch, vooringenomen en onaanvaardbaar” was.
De zaak van Hennie K. is door emeritus hoogleraar rechtspsychologie H. Crombag voorgelegd aan de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken. Crombag heeft de video-banden van de verhoren van de meisjes bekeken. Zij zouden tijdens het verhoor hebben ontkend dat ze door hun eigen ouders waren misbruikt.
Volgens de deskundigen had de politie de theorie dat de meisjes daders waren geworden doordat ze zelf waren misbruikt. De politie zou kant-en-klare beschuldigingen aan de meisjes hebben voorgelegd, die ze alleen hoefden te beantwoorden met ‘ja’. Crombag zei eerder dat hij het „niet kan bewijzen”, maar dat hij wel „het ernstige vermoeden heeft” dat Hennie K. de waarheid spreekt.
De Commissie evaluatie afgesloten strafzaken is ingesteld door het College van procureurs-generaal na evaluatie van de Schiedammer parkmoord. In deze zaak maakten politie en justitie zo veel fouten dat de verkeerde man werd opgepakt en veroordeeld. De commissie bestaat uit een toegangscommissie onder leiding van hoogleraar strafrecht Y. Buruma, en een onderzoekscommissie. De toegangscommissie beoordeelt of aangedragen strafzaken opnieuw moeten worden onderzocht.
Sinds de instelling van de commissie in april zijn vijftien zaken voorgedragen. Alleen deze zaak is doorverwezen naar de onderzoekscommissie.


Eerste zaak voor 'twijfelcommissie' justitie
14 juli 2006, www.telegraaf.nl.

DEN HAAG - De Commissie evaluatie afgesloten strafzaken, ingesteld na het justitiële debâcle rond de Schiedammer parkmoord, gaat voor het eerst een afgedane strafzaak onder de loep nemen. Het gaat om een zaak waarbij iemand is veroordeeld tot gevangenisstraf en tbs wegens het medeplegen van verkrachting en aanranding. Het onderzoek leidt vooralsnog niet tot strafonderbreking van de veroordeelde in kwestie.
Dit heeft het college van procureurs-generaal vrijdag bekendgemaakt. Sinds het instellen van de 'twijfelcommissie' (Posthumus II), begin mei, heeft de zogeheten Toegangscommissie, die binnenkomende zaken beoordeelt en de top van het Openbaar Ministerie (OM) hierover adviseert, vijftien zaken voorgelegd gekregen. Over dertien zaken is inmiddels advies uitgebracht. Alleen de zedenzaak kwam in aanmerking voor een advies tot nader onderzoek.
Zaken die voor weging door de twijfelcommissie in aanmerking komen, moeten aan een aantal eisen voldoen. Burgers mogen geen zaken aanmelden. Dat was in acht van de ingediende zaken het geval. Vijf van deze acht zaken waren bovendien niet ernstig genoeg, één zaak had niet tot een veroordeling geleid. In de overige vier zaken ging het om één anonieme melding, waren vrijwel alle aangedragen punten al bij de rechter aan de orde geweest en waren de overgebleven kwesties niet concreet genoeg. In twee zaken was ook de melder van mening dat er geen sprake was van een onterechte veroordeling. In een ruim twintig jaar oude zaak waren „de veronderstelde manco's” niet precies genoeg omschreven om nu nog zinvol onderzoek naar te laten doen.
De zaak die wel tot onderzoek door de commissie gaat leiden, is aangedragen door rechtspsycholoog Hans Crombag. Het college van procureurs-generaal heeft drie deskundigen aangwezen die met een onderzoeksvoorstel moeten komen. Dit zijn de Leeuwarder advocaat-generaal I. Vermeulen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht Th. de Roos en de Brabantse oud-politiecommissaris E. van Hoorn. Zij hebben niet de opdracht het hele onderzoek nog eens dunnetjes over te doen. Het driemanschap moet zich richten op de vraag of het aan de rechter voorgelegde dossier „alle voorhanden relevante informatie” heeft bevat.
Het is ondduidelijk hoelang het onderzoek gaat duren. De veroordeelde in kwestie verblijft momenteel in een tbs-kliniek. De 'twijfelcomissie' in zijn geheel bestaat uit een pool van deskundigen, zoals advocaten-generaal, strafrechtswetenschappers, (oud-)politiemensen en (oud-)advocaten. Voor iedere te onderzoeken zaak worden drie mensen uit de pool aangewezen. De adviserende Toegangscommissie wordt voorgezeten door hoogleraar straf- en strafprocesrecht Y. Buruma.


Nominatie voor reumatoloog van het UMCG
14 juli 2006, www.rtvnoord.nl.

GRONINGEN - Reumatoloog Posthumus, die verbonden is aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, is genomineerd voor de Reumaprijs.
De onderscheiding wordt om het jaar uitgereikt door het Reumafonds aan een jonge, talentvolle onderzoeker die recentelijk is gepromoveerd op een onderzoek naar reuma.
Posthumus deed onderzoek naar de eiwitten MMP's. Hij ontdekte dat je aan de hoeveelheid MMP-3 in het bloed, heel snel beginnende kraakbeenschade kunt opsporen.
Op 7 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt 10.000 euro en dat geld mag worden besteed aan onderzoek of het vergroten van onderzoeksvaardigheden.


Sporen van grote waarde
14 juli 2006, www.refdag.nl.

Wierden, wierden en nog eens wierden. Een toerist in Noord-Groningen kan er niet omheen. Gelukkig maar, want het zou uiterst jammer zijn om deze oudste vorm van Nederlandse bewoning links te laten liggen. De woonheuvels, ontstaan gedurende een eeuwenlange strijd tussen mens en water, vormen waardevolle sporen uit een ver verleden.
Onderdendam is een eigenaardig dorpje, zoveel is al snel duidelijk. Staan veel plaatsen in het Groningse Hogeland - het noordelijkste deel van de provincie - al vóór de jaartelling op de kaart, dit plaatsje dateert van rond 1250 na Christus. Juist dit drassige dorp, midden in een wierdengebied, maakt vanaf de zeventiende eeuw een opvallend stormachtige groei door.
In die tijd begint de aanleg van het Boterdiep, een kanaaltje dat de stad Groningen met Hogeland verbindt. Al snel geldt dit water als de belangrijkste trekvaartverbinding in de regio. Onderdendam heeft de pure mazzel gesitueerd te zijn op de plek waar het Boterdiep samenkomt met enkele andere vaarwegen. In no-time verandert het onbeduidende dorpje hierdoor in een heus handels- en bestuurlijk centrum.
Inwoners van omliggende wierdendorpjes als Onderwierum trekken in de negentiende eeuw massaal richting Onderdendam. In 1840 wordt de kerk van Onderwierum zelfs afgebroken, om in Onderdendam te worden herbouwd.
Van die glorietijd van Onderdendam is tegenwoordig weinig meer te zien, al zijn de herinneringen aan het verleden, zoals een belastingkantoor en een kantongerecht inclusief huis van bewaring, nog wel te bewonderen. Het dorpje, nu bevolkt door forenzen, is weer gaan slapen. Toch blijft het een bezichtiging meer dan waard: door zijn charmante ligging aan het meanderende Boterdiep lijkt het weggeplukt uit een idyllische streekroman.
Woonheuvels
Het zijn echter wierdendorpen zoals Onderwierum die dit deel van Groningen een gezicht geven. Overal in het landschap duiken de woonheuvels op.
Wierden (Friezen spreken liever van terpen) ontstonden vaak al eeuwen voor het begin van de jaartelling, toen inwoners van de hooggelegen zandgronden in Drenthe naar de vruchtbare kwelderstreken in het noorden trokken. Omdat deze gebieden nogal laaggelegen waren en het zeewater daardoor dreigend dichtbij kon komen, vestigde men zich op natuurlijke verhogingen. Die vluchtheuvels werden steeds verder opgehoogd met behulp van kleizoden en huisafval.
Totdat ze overbodig werden door de grootschalige aanleg van dijken (omtrent de middeleeuwen) groeiden de wierdendorpen rap in aantal. Ooit telde Groningen er ruim 650, nu nog slechts zo’n 50. Veel van deze plaatsjes zijn duidelijk als zodanig te herkennen. De kerk, gebouwd op het hoogste punt van de verhoging, torent vaak boven het dorp uit. Een goed voorbeeld hiervan is het kleine Stitswerd met zijn Sint-Georgiuskerk. Niet zelden zijn in deze Groningse kerkjes fraaie orgels te bewonderen.
Wie zich liever verdiept in de recentere historie van het Groningse Hogeland doet er goed aan een bezoek te brengen aan openluchtmuseum Het Hoogeland. Dit complex, midden in het centrum van wierdendorp Warffum, toont het dagelijks leven van de doorsnee Noord-Groninger aan het begin van de twintigste eeuw. Het museum herbergt onder meer een daglonerswoning, een Joodse slagerij en de praktijk van een veearts. De meeste van de in totaal twintig gebouwen zijn authentiek, de rest is van elders overgebracht.
Een fikse stortbui doet aan den lijve ondervinden hoe slecht de behuizing voor de gezondheid van een arbeidersgezin moet zijn geweest. In de daglonerswoning slaat de muffe lucht bovendien direct op de longen. En dan te bedenken dat men destijds niet zelden met het hele gezin in één grote ruimte leefde die nauwelijks werd gelucht. Slapen gebeurde in een bedompte bedstee, met soms wel vijf, zes gezinsleden bij elkaar.
Om de gezondheid van de allerjongsten enigszins te beschermen, ontwierp huisarts Posthumus uit het Groningse Eenrum rond 1930 het zogeheten babyhuisje: een houten karkas, afgedekt met horgaas, bedoeld om kinderen op een verantwoorde manier buiten te laten slapen.
Het huisje, dat een treffende gelijkenis met een konijnenhok vertoont, werd een ware rage in Noord-Groningen. De laatste jaren is het babyhuisje bezig aan een comeback, met name in kinderdagverblijven.
Meer informatie: VVV Lauwersland, 0519-293800 en www.hethoogeland.com.


Weer levenslang voor Lucia de B
13 juli 2006, parool.nl.

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag de 44-jarige Lucia de B. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, wegens moord op zeven ziekenhuispatiënten en drie pogingen daartoe.
De B. werd eerder door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot levenslang en tbs. Volgens de Hoge Raad was dat een onmogelijke combinatie. Het hoogste rechtscollege bepaalde dat het Amsterdamse hof zich opnieuw over de zaak moest buigen, maar dan alleen over de strafmaat. De schuldvraag en het bewijs heeft het Amsterdamse hof buiten beschouwing moeten laten.
De uitspraak van het hof is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, twee weken geleden. Lucia de B. is de enige vrouw in Nederland die wegens seriemoord is veroordeeld. De vrouw - donderdag niet bij de uitspraak aanwezig - heeft altijd ontkend.
Het Amsterdamse hof noteert in de uitspraak dat het het ''als een beperking heeft ervaren'' gebonden te zijn aan de door zijn collega's in Den Haag vastgestelde bewezenverklaring. Niettemin vond het hof een levenslange gevangenisstraf ''passend en geboden''. De slachtoffers van De B., ernstig zieke kinderen en bejaarden, waren allen ''weerloos'', aldus het hof, en ''toevertrouwd aan de deskundige zorg van verdachte''. De B. heeft ''onpeilbaar en onherstelbaar leed'' berokkend aan de nabestaanden. Daarbij heeft zij het vertrouwen in ziekenhuizen en hun personeel ernstig beschaamd, aldus het hof.
De B. pleegde de misdrijven in de periode 1997-2001 in vier Haagse ziekenhuizen. Om in die instellingen als leerling-verpleegkundige aan de slag te kunnen, vervalste zij een buitenlands schooldiploma. De B. gebruikte medicijnen om haar slachtoffers om het leven te brengen.
Lucia De B.'s advocaat Stijn Franken toonde zich teleurgesteld over de uitspraak. Twee weken geleden noemde Franken de zaak-De B. ''een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse strafrechtspraak''. Volgens de raadsman had zijn cliënte nooit veroordeeld mogen worden. ''Door het Haagse gerechtshof is een horrorverhaal geconstrueerd dat met waarheidsvinding niets van doen heeft.''
Franken ziet wel ''een belangrijk signaal'' in dat deel van de uitspraak waarin het Amsterdamse hof zich beklaagt over het feit dat het zich gebonden zag aan de eerder vastgestelde bewezenverklaring. ''Met deze uitspraak kunnen we een volgende stap zetten en dat is een verzoek indienen bij de commissie-Posthumus om deze zaak, die nu is afgesloten, te bekijken'', aldus Franken.
De commissie-Posthumus (officieel de commissie Posthumus II, voorgezeten door hoogleraar strafrecht Ybo Buruma) onderzoekt zware strafzaken waarin mogelijk sprake is van ernstige fouten of dwalingen. Zij is ingesteld na het justitiële debacle in de zaak rond de Schiedammer parkmoord.
Wetenschapsfilosoof Ton Derksen en verpleeghuisarts Metta de Noo publiceerden onlangs een boek over de zaak-De B. Zij zijn overtuigd van de onschuld van De B. en menen dat er geen enkel concreet bewijs is dat haar schuld aantoont. Het boek zal bij een eventueel hernieuwd onderzoek naar de zaak mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen. (ANP)


Streefaantal politieboetes verdwijnt
7 juli 2006, nrc.nl.

DEN HAAG (ANP) - De politie hoeft in 2007 geen van tevoren vastgelegd aantal processen-verbaal meer uit te schrijven. De quota over deze boetes uit de huidige prestatie-afspraken komen niet meer in de nieuwe convenanten.
Het gaat daarbij om boetes na staandehoudingen en niet om 'flitsboetes' in het verkeer. De ministers Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) en Piet Hein Donner (Justitie) hebben dat donderdag gezegd. Zij ondertekenden een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe convenanten, die gelden voor 2007 met een mogelijke verlenging naar 2008. De oude prestatiecontracten golden van januari 2003 tot eind 2006.
Dat er geen afspraken over boetes na staandehoudingen meer worden gemaakt, is volgens Remkes te danken aan het succes van de oude afspraken. Daarin stond dat de politiekorpsen 180.000 processen-verbaal moesten uitschrijven na overtredingen. Het werden er uiteindelijk 680.000, ruim 3,5 keer zoveel. Nieuwe afspraken daarover zijn daarom niet nodig, aldus de ministers.
Strenge handhaving
Dat heeft volgens Remkes niets met de kritiek te maken die steeds op deze quota is gekomen vanuit de maatschappij, de politie en de politiek. Hij benadrukte dat dit niet betekent dat handhaving een ondergeschoven kindje wordt. ,,We houden vast aan een strenge handhaving.'' De quota hebben volgens Remkes al geleid tot een gedragsverandering bij de politie.
Ook wees hij erop dat uit onderzoek is gebleken dat de eerste generatie prestatiecontracten geen negatieve bijeffecten heeft gehad. ,,Maar we blijven toewerken naar steeds slimmere sturingsinstrumenten voor de politie.''
Kwaliteit
In de nieuwe convenanten is de aandacht meer verschoven van kwantiteit naar kwaliteit, een wens van de Tweede Kamer. Zo zijn er afspraken over overlast en geweld, de kwaliteit van de opsporing, de dienstverlening en de kwaliteit van het politiepersoneel. Ook zullen vormen van zware en georganiseerde criminaliteit in kaart worden gebracht. Een aantal afspraken vloeit voort uit de aanbevelingen van de commissie-Posthumus over de verbetering van de opsporing en vervolging.
De korpsen kunnen voor een aantal meetbare afspraken extra worden beloond als zij die halen. Het gaat om resultaatafspraken, zoals 40.000 extra zaken die de politie aan het Openbaar Ministerie aanbiedt, de doorlooptijden van veelplegers, beschikbaarheid en telefonische bereikbaarheid van de poitie.
Regionale colleges
Het nu getekende onderhandelaarsakkoord wordt met een positief advies van de korpsbeheerders voorgelegd aan de regionale colleges. De afspraken komen daarna in een landelijk kader, waarna die regionaal kunnen worden ingevuld.


Husky’s
7 juli 2006, Thomas' weblog. In zijn dagelijkse weblog maakt directeur Thomas Posthumus Meyjes persoonlijke kanttekeningen bij actualiteiten, trends en ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn en dierenbescherming.

Deze week een mooi staaltje van puur Dierenbeschermingswerk. Inspecteurs treffen ergens in het land maar liefst vijftien verwaarloosde husky’s aan. De dieren verkeren werkelijk in lamentabele staat. Het adres is al genoegzaam bekend en er is al eerder proces-verbaal opgemaakt. Helaas zag justitie tot nog toe onvoldoende aanleiding om de dieren in beslag te nemen. Hoe die dingen soms werken, valt slecht te volgen. Enfin, deze keer lukt het de Inspectiedienst om de eigenaresse over te halen zelfstandig afstand te doen. Maar dan is het verhaal voor ons nog niet afgelopen… deze dieren verdienen beter, een toekomst bij een baas die om hen geeft en die voor hen kan zorgen. Daarom zetten wij in samenwerking met het desbetreffende asiel een actie op touw om de dieren een goed nieuw tehuis te bieden. Pas als ze allemaal geplaatst zijn en een veilig onderkomen hebben, is deze zaak voor de Dierenbescherming pas echt afgedaan. Bent u iemand die husky’s kent en er wel raad mee weet? Geef u dan op als gegadigde.
www.dierenbescherming.nl/weblog/


Bullens en aanklager komen niet nader tot elkaar
6 juli 2006, www.refdag.nl.

DEN HAAG (ANP) – Advocaat–generaal Frits Posthumus, die de evaluatie van de Schiedammer parkmoord heeft geleid, blijft bij de kritiek die zijn commissie heeft geuit op psycholoog Ruud Bullens. Dat schrijft Posthumus deze week in het Nederlands Juristenblad (NJB) in een reactie op een eerder artikel van Bullens.
Bullens was als kinderpsycholoog in juli 2000 aanwezig bij een aantal politieverhoren van de toen 11–jarige Maikel. Het jongetje ontsnapte in juni 2000 ternauwernood aan de dood, terwijl zijn 10–jarige vriendinnetje Nienke in zijn bijzijn in het Beatrixpark in Schiedam werd vermoord. In de zogeheten Schiedammer parkmoord zat een man ruim vier jaar ten onrechte vast.
De commissie–Posthumus onderzocht vorig jaar op verzoek van het openbaar ministerie het verloop van het strafrechtelijk onderzoek rond de Schiedammer parkmoord. Daaruit kwam naar voren dat zowel bij politie als justitie grove fouten zijn gemaakt. Ook hekelde Posthumus de rol van Bullens. De commissie meende dat de psycholoog had moeten ingrijpen tijdens de harde politieverhoren van Maikel.
Bullens meent dat Posthumus zijn rol in de zaak heeft overdreven en dat hij is neergezet als zondebok. De advocaat–generaal schrijft nu in het NJB dat hij het „betreurt" dat Bullens zoveel over zich heen heeft gekregen. Hij blijft het echter „onbegrijpelijk" vinden dat de deskundige niet heeft ingegrepen bij de verhoren.
Posthumus stelt dat Bullens zijn invloed niet moet onderschatten. De manier waarop het OM en de politie naar Maikel keken en hoe zij hem benaderden, werd mede ingegeven door de mening van psycholoog. De aanklager meent dat alle drie de partijen hun eigen verantwoordelijkheid hebben bij een verhoor.
In een naschrift in het NJB uit Bullens zijn ongenoegen over de reactie van Posthumus. Hij verwijt de aanklager dat hij „mistig" is zijn argumentatie en stelt dat Posthumus zelf op de stoel van de deskundige is gaan zitten. Bullens meent dat hij zich tijdens de verhoren van Maikel niet alleen om diens welzijn diende te bekommeren, maar ook om de belangen van de nabestaanden van het slachtoffer en de samenleving.
Volgens de psycholoog mogen gedragswetenschappers niet ingrijpen tijdens een opsporingsonderzoek en is het „hard nodig dat er richtlijnen komen voor een zorgvuldige invulling van wat gedragsdeskundigen nu wel en niet mogen binnen hun optreden in het juridisch kader".
Om een onafhankelijk oordeel over zijn optreden te krijgen, heeft de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijsdeskundigen (NVO) op Bullens verzoek een klacht ingediend over zijn handelen. De verwachting is dat het college van toezicht binnen enkele maanden uitspraak doet.
Reformatorisch Dagblad


'Europa' blokkeert onafhankelijk stralingsonderzoek
5 juli 2006, weblog Sybren Posthumus, gemeenteriedslid Ljouwert.
Miljarden worden er ook door Europa uitgegeven voor Research&Development (Onderzoek en ontwikkeling), zeg maar het versterken van onze economie door technologische verbeteringen. Recent (22 juni) is hier opnieuw veel geld voor uitgetrokken. Goede zaak natuurlijk, stilstand is achteruitgang. Echter, van bepaalde technieken of methoden is het de vraag hoe duurzaam ze zijn. Denk aan gentechnologie in de landbouw of de gevaren van straling. Veel zaken op dat gebied worden op Europees niveau, in Brussel, geregeld.
Lees verder op   > > > >   www.sybrenposthumus.com/.


Nieuw baasje voor meeste tv-asieldieren
4 juli 2006, www.ad.nl.
DEN HAAG - Veruit de meeste asieldieren die afgelopen week tijdens de TROS Asiel Vijfdaagse te zien waren, hebben een nieuw baasje gevonden. Een enkeling, waaronder de wat oudere hond Sonja uit het Amsterdamse asiel, wacht nog op een nieuw thuis. Dat maakte de Dierenbescherming dinsdag bekend.
Directeur Thomas Posthumus Meyjes van de Dierenbescherming is zeer tevreden over de behaalde resultaten. Ruim drie miljoen mensen keken naar een van de uitzendingen en ongeveer 5000 mensen belden met interesse voor een van de gepresenteerde honden, katten, konijnen, vogels en fretten.
In hoeverre de tv-dieren andere asieldieren aan een nieuw thuis hebben geholpen, is volgens woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming 'niet direct meetbaar'. Van een enorme toeloop als gevolg van de uitzendingen lijkt echter geen sprake.
De dierenasiels raken door de jaarlijkse 'zomerdump' inmiddels al weer aardig vol. Enkele asiels werken volgens de woordvoerder net als vorig jaar ook nu weer met wachtlijsten en opnamestops voor afgedankte honden en katten. - (ANP)


Actueel nieuws

Google


Archief Posthumus in het nieuws:
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
Bekende Nederlanders

 • Claire Posthumus
 • Geertje Posthumus-Zandstra
 • Hans Posthumus
 • N.W. Posthumus
 • W.H. Posthumus-van der Goot
 • Sita Posthumus
 •  
         


  MoneyMiljonair het beste programma om op internet gratis geld te verdienen en vele Euro's te besparen!
  Meld je GRATIS aan en ontvang direct 1.25 Euro.