Jantje van Willigen - Posthumus en Jan van Willigen


Jantje Posthumus

Jantje  Jantje

Jantje
Een ander bidprentje met dezelfde tekst op de achterzijde.

Jantje wordt in haar bidprentje Joanna genoemd. In haar geboorteakte staat dat ze de voornaam Jantje kreeg.
Bij haar trouwen met Johannes Pieter van Willigen is Jantje als haar voornaam opgenomen. Evenals bij de geboorte van
haar kinderen en bij haar overlijden.
Een nicht van haar vader heet ook Jantje. Bij haar overlijden in 1934 werd in overlijdensadvertenties als naam Johanna vermeld. Zie Jantje Posthumus (1854)

Jan Pieter  Jan Pieter

Jan Pieter van Willigen
Op het bidprentje is gekozen voor zijn roepnaam i.p.v. zijn geboortenaam.
En voor Jantje de toevoeging 'Weduwnaar van Jansje Posthumus'. Ook bij het overlijden van haar echtgenoot wordt in de akte
haar juiste naam genoemd: Jantje. Mogelijk dat de familie van Willigen de opdracht voor het bidprentje heeft gegeven en een roepnaam
heeft opgegeven die door haar familie werd gebruikt. Haar kleinzoon Cees gebruikte ook die roepnaam.
Informatie over Jantje en Jan op stamboompagina vijf

De bron van de foto van Jantje en de bidprentjes is de heer Cees Janmaat.

vorige     overzicht     volgende

  • Photographs, images and text © J.M.Posthumus
  • Info: E-mail Hans Posthumus
  • advertenties

    Privacybeleid Donatie