Bevolkingsregister 's-Gravenhage - 1914 - Register The Hague

advertenties


Search this site powered by FreeFind


Deze website wordt sinds 27-06-2023 gerenoveerd.
This website has been under renovation since 27-06-2023.

Inhoud van deze pagina

 • Posthumus is een Friese familienaam

 • Stambomen

 • Verhalen

 • Genealogie

 • Documentatie

 • Overige onderwerpen
 • Inhoud

  Inleiding

  Posthumus een Friese familienaam
  Hans Posthumus is mijn naam. Ik ben de ontwerper en beheerder van de website http://www.posthumus-genealogy.eu. Naar de herkomst van mijn familienaam en de stambomen van mijn grootouders heb ik uitgebreid onderzoek gedaan en daarover op mijn website bij home.kpn.nl veel materiaal gepubliceerd.
  Met ingang van 20 september 2023 is KPN tot mijn leedwezen gestopt met deze dienstverlening die verouderd is volgens KPN. Om die reden ben ik bij de provider Mijn Domein deze website gaan bouwen door pagina's van de KPN website over te hevelen naar deze. En om het nadeel in een voordeel om te toveren ben aanpassingen gaan uitvoeren en heb een groot aantal verhalen bij de stambomen toegevoegd.
  De eerste pagina en vervolgpagina's gaan over de herkomst van mijn achternaam.
  Veel plezier met lezen.

  Sinds 1811 is de naam Posthumus in Nederland en in landen waar Nederlanders naar toe zijn geemigreerd, als familienaam ingeburgerd. Al deze families zijn terug te voeren op een Friese voorvader, want alleen in Friesland heeft men zich bij Decreet van 18 augustus 1811 van keizer Napoleon onder de naam Posthumus of Postumus laten inschrijven bij de burgerlijke stand.

  Frisian flag.svg

  Lees verder:
  De herkomst van de naam Posthumus

  Rome de stadstaat

  Tijdens de republiek worden ieder jaar twee consuls benoemd. Binnen tien jaar verschijnt er al een consul Postumus op het toneel: Postumus Cominius Auruncus (I) in 501 voor Chr. En in 493 Postumus Cominius Auruncus (II).
  Lees verder: Romeins familieleven

  Cicero

  Uit het tweede proces tegen Gabinius groeide een proces tegen Caius Rabirius Postumus, die beschuldigd werd de buit van Syria te hebben gedeeld met Gabinius. Dank zij Cicero's Oratio pro Caio Rabirio Postumo werd Rabirius vrijgesproken.
  Lees verder: Cicero's Oratio pro Caio Rabirio Postumo

  Sinds het begin van de jaartelling

  Bij het begin van de jaartelling leefde er een Agrippa en diens zoon Agrippa Postumus, met wiens naam in Pompeji gevonden dakpannen gestempeld werden in de tijd dat hij ťťn of twee jaar oud was (Pupillus Agrippa, de kleuter Agrippa).
  Lees verder: Van Agrippa Postumus in Rome tot en met Chuck Posthumus in Holland Michigan (VS)

  Keizer Postumus

  Tijdens de Romeinse overheersing in de tijd van keizer Gallienus regeerde van 258-268 de usurpator Postumus over het Germaanse gebied beneden de Rijn. Postumus verenigde met zijn van het Romeinse leger afvallige legioenen BrittanniŽ en GalliŽ.
  Lees verder: Dr. W.A. van Es de Romeinen in Nederland

  Het Rooms-Friese recht

  Mogelijk dat de Hoge Raad van de hertog van Saksen in Friesland voor een kind dat overleed na de geboorte van zijn vader, een nachgeborene, bij gebrek aan een Friese term hiervoor de toevoeging Postumus, of Posthumus zoals dat bij de adel de gewoonte was, heeft voorgeschreven. Dit waarborgde dat het kind zijn aanspraak op de erfenis van zijn vader kon blijven maken en overige rechten behield.
  Lees verder: Historie van de rechtspraak in Friesland

  Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811

  In dit hoofdstuk wordt de instelling van de burgerlijke stand in Friesland beschreven. Zonder de verovering van de Nederlanden door Napoleon Bonaparte was een register van overheidswege met geboorten, huwelijken en overlijden in Friesland veel moeizamer tot stand gekomen. In december 1794 is het leger van Napoleon de bevroren Waal overgestoken. Simon Schama beschrijft de ontknoping en de gevolgen in het boek Patriotten en bevrijders.
  Lees verder: De betekenis voor Friesland

  Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2)

  Registratie van de familienaam Posthumus in Friesland
  In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht en moest elk gezinshoofd de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren. Vooral in het noorden en oosten van Nederland waar velen nog geen familienaam gebruikten, betekende dit een grote verandering.
  Een overzicht van de familienaam Posthumus (87) en akten uit "Register der declaratien van de Hoofden der Familien" zoals dat in 1811 in Workum werd genoemd.

  Bronnen

  Overzicht van de geraadpleegde en geciteerde bronnen bij het onderzoek naar de geschiedenis van de naam Posthumus.


  Stambomen

  Johannes Gerrit en Jitske

  Tjitske, Johannes, Sietske, Pake en Beppe: Gerrit Posthumus en Jitske Kok, Angenietje en Jantje omstreeks 1910

  De stamboom van Gerrit Hielkes
  De stamboom is opgedragen aan Gerrit Hielkes uit Makkum, als eerste generatie van mijn stamboom Posthumus. Hij overleed voor de geboorte van zijn zoon Gerrit, die bij zijn doop in de R.K. Kerk van Makkum in het doopregister de toevoeging Posthumus (geboren na de dood van zijn vader) achter zijn naam kreeg staan.

  Thonies
  De stamboom van mijn oma Maria Magdalena (Marie) Thonies. Geboren 15 juli 1888 te 's-Hertogenbosch. Overleden 3 mei 1947 te Den Haag

  Mie Demol uit Sint-Pieters-Leeuw nam deze foto in januari 2006

  Het geslacht Stol
  Op deze pagina een selectie uit: Jan Ph. Stol De Leidse tak van het geslacht Stol (tot medio 1977 verzamelde gegevens), Zandvoort, 1977. Met aanvullingen uit de kwartierstaat van Nicolaas van Helden

  Tuijthoff
  De stamboom van Gijsberta Cornelia Tuijthoff. Geboren 30 oktober 1890 te Leiderdorp. Overleden 27 januari 1962 te Den Haag.

  Overzicht stamboompagina's
  De stamboom van Gerrit Hielkes, gedoopt 17 april 1745 en overleden 9 november 1778 te Makkum.

 • Eerste en tweede generatie Posthumus in mijn stamboom.

 • Derde generatie, kinderen van Gerrit Posthumus en Jantje Iebsdr.

 • Vierde generatie, kleinkinderen van Gerrit Posthumus en Jantje Iebsdr.

 • Vijfde generatie, kinderen van generatie 4, o.a. mijn opa Johannes Posthumus die trouwde met Maria Magdalena Thonies.
  Een zuster van mijn opa, Agnes Posthumus, trouwde met Martinus Kop. Zijn stamboom vindt u hier

 • Zesde generatie, kinderen van generatie 5, waaronder mijn vader.
 • De stamboom van mijn oma Maria Magdalena (Marie) Thonies, geboren 15 juli 1888 te 's-Hertogenbosch, overleden 3 mei 1947 te Den Haag.

 • De voorouders van Maria Magdalena (Marie) Thonies gehuwd met Johan Posthumus.
 • Vervolg van de stamboom Thonies met verdere voorouders via de Fransman Jean Vial gehuwd met Maria Catharina Draat.
 • De stamboom van het geslacht Stol, die begint met mijn moeder Johanna Hillegonda (Jo) Stol, geboren 18 januari 1919 te Leiderdorp, overleden in 2012 te Den Haag.

  De stamboom van mijn oma Gijsberta Cornelia (Berta) Tuijthoff, geboren 30 oktober 1890 te Leiderdorp, overleden 27 januari 1962 te Den Haag.

 • Hij begint met haar oudste zuster Johanna Tuithof gehuwd met Johannes Arnoldus van Kuijeren.

 • De stamboom van hun kinderen van Kuijeren.

 • De stamboom van een andere zuster van mijn oma, Mijntje Tuijthoff gehuwd met Theodorus Overdijk.
 • Verhalen

  Tweede Wereldoorlog
  In de stamboom van mijn oma Berta Tuijthoff zijn twee gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog te betreuren:

 • Frans Overdijk Leiderdorp 3 juli 1920 - 25 februari 1941 Carew Chariton (Wales)
  Zoon van Theodorus en Mijntje Overdijk - Tuijthoff. Frans is als stoker bij de Koninklijke Marine met zijn marineschip, na gevechten met het Duitse leger, naar Groot BrittanniŽ ontkomen. Daarna opgeleid als boordschutter van een gevechtsvliegtuig en omgekomen bij een ongeluk met zijn vliegtuig met de naam Ypenburg. (3 pagina's)

 • Martinus Tuijthoff Leiderdorp 21 februari 1911 - 11 mei 1940 Voorburg
  Zoon van Franciscus en Maria Josepha Tuijthoff - van Lieshout. Martinus is als dienstplichtig soldaat-vliegtuigmaker bij de gevechten om het vliegveld Ypenburg bij de herovering ervan gewond geraakt en overleden in het ziekenhuis.
 • Overige periodes

 • In de stamboom van mijn oma Maria Magdalena (Marie) Thonies het spannende verhaal van Jean Vial en Maria Catharina Draat, Tamboer en Marketentster, die ruim 200 jaar geleden met Napoleon door Duitsland trokken.
  Jean Vial en Maria Catharina Draat Tamboer en Marketentster

 • In mijn stamboom het verhaal van Gerrit Gerrits Posthumus, geboren 9 juli 1859 te Workum, overleden 23 mei 1936 te Workum, oud 76 jaar, ongehuwd. Beroep: zeilmaker.
  Hij heeft een zeilmakerij en taanderij aan de Dwarsnoord 42 in Workum en was gemeenteraadslid. Later was hij ook wethouder en zelfs bij afwezigheid van de burgemeester locoburgemeester.
  Vervolg 'De stamboom van Gerrit Hielkes'. Generatie 4
 • Niet uit mijn stamboom, wel een Posthumus

 • Geertje Posthumus-Zandstra is de schrijfster van het boek Retour Canada met als ondertitel Een waar verhaal uit het begin van deze eeuw.

 • Hans Posthumus In het seizoen 1971/1972 speelt Hans Posthumus bij Feyenoord 12 competitiewedstrijden en schiet 8 keer in het doel.

 • Sieta Posthumus, zwemster. 9 Oktober 2001 besteedde de VPRO in het programma Andere Tijden onder de titel De zaak Sieta Posthumus aandacht aan de eerste Nederlandse dopingkwestie.
 • Vader, moeder en dochter:

 • Nicolaas Wilhelmus Posthumus, geschiedkundige en oprichter van onder meer het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (tegenwoordig heet het NIOD) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

 • Willemien Hendrika Posthumus - van der Goot, publiciste en feministe.

 • Claire Posthumus (1938 Ė 2021), historica en kunstenares
 • Genealogie

  Citaten
  Citaten over stambomen en stamboomonderzoek van o.a. Erasmus.

  Landverhuizers - Emigrants

 • Emigratie uit een aantal gemeenten in Friesland naar o.a. de Verenigde Staten en Canada
  Van Friezen met de achternaam Posthumus en hun gezin.
  Emigration from a number of municipalities in Friesland to countries such as the USA and Canada. About Frisians with the surname Posthumus and their family.

 • Posthumus in de archieven van het Nationaal Archief van Zuid-Afrika, Posthumus in the archives of the National Archives of South Africa.
  Met uittreksels en voorbeelden uit de archieven van Zuid Afrika waarin de naam Posthumus voorkomt.
  In the following review extracts from the archives of South Afriaca with the name Posthumus in it.
 • Documentatie

  Foto's, bidprentjes en andere documentatie over Posthumus en andere verwanten

  Overzicht met foto's uit grootmoeders album, voor u geselecteerd door haar kleinzoon Hans Posthumus, aangevuld met bidprentjes, documentatie en toelichting uit de stamboom Posthumus, Thonies, Stol en Tuijthoff.
  Overzicht met o.a. ook een selectie van personen uit de stamboom Posthumus waarvan een bidprentje is gearchiveerd bij het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

  Overige onderwerpen

  Argus, een stoere hond uit Hongarije.

  Frankrijk
  Tentoonstelling in het Van Gogh Museum, Amsterdam Van Gogh in Auvers-sur-Oise zijn laatste maanden en de kleinere over dokter Gachet, 2023. Aangevuld met foto's van mijn bezoek aan Auvers in 2011.

    Flag Counter
  Sinds 27-06-2023

  Privacybeleid Donatie